Kontaktinformasjon

Besøkadresse
Ullevål sykehus HF, Kirkeveien 166
Bygg 95 (Brakkene bak Barnesenteret), 2. etasje.

Telefon
Torild Skrivarhaug: 23 01 56 48
Siv Janne Kummernes: 23 01 58 17

E-post: barnediabetes@ous-hf.no

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF,
Ullevål sykehus,
Postboks 4956 Nydalen,
0424 Oslo