Veiledning

Veiledning for innregistrering på eReg.

  • Veiledning: Veildening for hvordan man skal legge inn data i e-Reg. Dette er en PDF dokument.
  • eReg: Innregistreringsløsning som brukes til å legge inn data