Prevalens og Insidens

For hele landet og fylkesnivå

Prevalens og insidens av diabetes for barn og ungdom i Norge. Data for bregningen er basert på tallet som er registeret i BDR. Resultatene som er presentert her inkluderer KUN barn fra 0 til 14 år. Dataene er presertert på RHF og fylkesnivå.

  • Interaktiv kart: Prevalens og insidens i 2018 for hele landet, pr. regionalt helseforetaker (RHF) og fylker, for barn mellom 0-14 år. Beregningen er pr. 100 og 10,000 personsår. OPS! Bruk Google Chrome eller Firefox! Det kan ta litt tid for førstegangsfremvisning av kartet. Viktig å trykke knappen Oppdatere kart ved start og hver gang endring på valgmuligheter er gjort for at dataene skal være oppdatert basert på dine parametersspesifikasjoner.
  • Prevalens: Laster ned en png eller pdf fil for Type I diabetes pr. 10,000 for barn mellom 0 til 14 år i Norge.
  • Insidens: Laster ned en png eller pdf fil for Type I diabetes pr. 10,000 for barn mellom 0 til 14 år i Norge.