Sykehusrapport

Valg ditt sykehus!

Her kan du lese rapporten eller laste ned som pdf-fil for hvert sykehus som registrerer inn data i BDR. Det kreves passord for å ha tilgang til rapporten. Ta kontakt med BDR for å få passord for ditt sykehus. Kontaktopplysninger finnes på denne linken.

OBS! Tryk knappen med denne symbol pdf på menyen for å laste ned en pdf-fil.

Dato analysen ble gjennomført: 22.08.2019