Nasjonal rapport

Rapport med nasjonale tall.

Benchmarkingsrapport og årsrapport for sykehusene sammenligner med nasjonale tall. Valg rapporten nedenfor:

  • Hele landet: Årskontroll tall for hele landet er ikke tilgjengelig ennå og blir lagt opp etter at tallene er sikret.
  • Benchmarkingsrapport: Resultat fra sykehusene sammenligner med nasjonale tall.
  • Årsrapport: Årsrapporten skal være tilgjengelig etter 1 oktober 2019

Datagrunnlaget er sist oppdatert 04.09.2019