Datavask og Analyser

Databehandling og -bearbeiding

Datavask

Uttrekket av data og variabelnavn er fra eReg version 0.9.

  • Datavask: Denne siden er passord beskyttet. Innholdet er knyttet til teknisk rensing.
  • Data validering: Beskrivelse av hvordan dataene bli validert og kontrollert for feil innregistrering.

Analyser

Her er liste over koder som er laget for å gjennomføre analyser til de respektive temaene.